Saimaan Norppaklubi ry

Saimaan Norppaklubi ry edistää saimaannorpan suojelua ja tutkimusta sekä Saimaan elinkelpoisuutta, ihmisen ja norpan parhaan yhteiselon saavuttamiseksi.

 

Toimintaa tehdään erikseen ja yhteistyössä eri luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

 

Saimaan Norppaklubi ry, "Hyljeaatteellisten ajattelijoiden seura" rekisteröitiin huhtikuussa 2002. Perustamiskirjan allekirjoittivat kolme sydämensä saimaannorpille antanutta hyljeihmistä 6.9.2001. Veikko Kilkki Mikkelistä, Kaiku Marttinen Lappeenrannasta ja Juha Taskinen Savonlinnasta kokivat, että "vedenpintatason" toiminta puuttuu, kun saimaannorpan suojelu on siirtynyt viranomaistyöksi.


Tällä hetkellä yhdistyksessä on runsaat sata jäsentä, pääasiassa Saimaan ympäristöstä, mutta myös laajasti eri puolilta Suomea.

 

Henkilötietojen kerääminen

 

Rekisteriseloste
 
Rekisterinpitäjä:
Saimaan Norppaklubi ry
Reposenniementie 37a
58620 Lohilahti
 
Yhteyshenkilö:
Päivi Paavilainen
sihteeri@saimaannorppaklubi.fi
 
Saimaan Norppaklubi kerää jäsentensä henkilötietoja jäsenrekisteriinsä. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa sihteerin salasanalla ja palomuurilla suojatussa tietokoneessa. Kerättäviä tietoja ovat jäsenen nimi ja osoite sekä mahdollisesti sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja käytetään jäsenmaksulaskutuksessa sekä jäsenille lähetettävissä klubin toimintaa koskevien tietojen postituksissa. Laskujen kopiot säilytetään myös sähköisinä edellä kuvatussa paikassa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot (henkilötietolaki 26 §) ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tietoja voidaan korjata ja/tai poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. 

 

 

Kaiku Marttisen muistolle


 

Norppamies uupui harrastuksestaan levolle

 

Monien kymmenien saimaannorppatarinoiden mies Kaiku Marttinen Taipalsaaresta kuoli 18.12. 2017 kotipitäjässään yli 90-vuotiaana s.12.5.1927. Hänelle Saimaa oli toinen koti, jossa hän viihtyi aina pikkupojasta alkaen. Hänelle luonto merkitsi hyvin paljon. Usein Kaikun ääni ja teksti tulivat julki, jos alkuperäistä luontoa aiottiin jollakin tavoin muuttaa, koska luonto Luojan jäljiltä oli hänelle tarkoituksenmukaisin.


Kaiku kertoi nähneensä ensimmäiset norpat (hylkeet) silloin kun keväisin tilan lampaat vietiin veneellä kesäksi saareen. Veneen kokassa ehti useiden kilometrien matkalla havainnoida kaikkea sitä, mitä luonnossa oli ja tapahtui. Varsinkin jos jotakin poikkeavaa näkyi, vanhemmat joutuivat tentattavaksi. Saimaannorppa oli aina lisäkysymysten väärti, kertoi Kaiku, joka sai nähdä ja kokea ajan, jolloin norppaa ammuttiin Saimaalta tapporahan toivossa ja siksi, että norppa koettiin kilpailijaksi kalastajille. Kun saimaannorppa rauhoitettiin 1955, Kaiku oli valmis käymään taistoon norpan pelastamiseksi sukupuutolta.


Ei ihme, että norppatutkijat jotka halusivat lisää tietoa erilaisiin tarkoituksiin, he ottivat poikkeuksetta yhteyttä Kaiku Marttiseen saadakseen jonkinlaisen selvyyden, mistä jatkaa eläimen esiintymisalueita ja sen toimintatapoja ja luonnetta.


Kaiku oli innostunut kokemustensa pohjalta oltuaan Saimaan hyljetyöryhmän jäsen vuosia, perustamaan Juha Taskisen ja Veikko Kilkin kanssa Saimaan Norppaklubin, jonka ensisijaisena tavoitteena on hyljeihmisten kokemuksia siirtää nuoremmille. Kaiku oli aina valmis vapaaehtoisiin tapahtumiin, joissa tehtiin työtä norpan suojelemiseksi. ”Se on helppoa työtä jo senkin vuoksi että suojeltava on tavoiltaan ja olemukseltaan Saimaan viisaimpia”, totesi Kaiku, joka ei voinut käsittää sitä, että jotkut luvattomasti vainosivat eläintä, joka elääkseen saattoi vahingoittaa kalastajan pyydyksiä.


Kaikun harrastuksiin kuului myös kerätä se tieto, mitä norpista oli talteen. Kirjahyllystä löytyi puolenkymmentä kansiota, jotka sisälsivät kirjoituksia ja kuvia saimaannorpan puolesta ja vastaan. ”Tieto on tutkimuksen perusta” siihen perustui Kaikun satojen lehtileikkeleiden taltioitu määrä. Noista taltioinneista tehtiin muutama vuosi sitten kirjakin ”Kaikuja saimaannorpan päiväkirjasta”.


Kaikun työsarkakin oli moninainen hotellin portsarista, taksikuljettajan, maanviljelijän ja paperikoneen käyttäjän ammattiin. Kaikun perhe ja varsinkin hänen vaimonsa Helena ymmärsivät, että aika on tekijä, joka velvoittaa ja pakottaakin erilaisiin tehtäviin.

Saimaannorpan laskennoissa Kaiku oli aktiivisesti mukana niin lentäen kuin saaresta luodoille hiihtäen ja erilaisia moottoriajoneuvoja käyttäen. Osa Kaiku Marttisen ”sielusta” oli luovutettu saimaannorpan parhaaksi. 


Veikko Kilkki

 

 

Saimaan Norppaklubi ry:n kannanotto saimaannorpan suojeluun

 

Saimaan Norppaklubi ry on seurannut aktiivisesti norpansuojelun ympärillä käytävää keskustelua ja haluaa tuoda omana kantanaan selkeästi esille, että norppaturvallisia verkkoja ei ole ja toivoo, että lainsäätäjä tekee asiassa viisaan päätöksen. Kansalaisilla on sen lisäksi mahdollisuus pidättäytyä kaikelta verkkokalastukselta myös kieltoajan ulkopuolella saimaannorpan levinnäisyysalueella. Sen lisäksi haluamme tuoda esille huolemme ammattikalastajien asemasta vesistömme alueella ja tuemme niitä toimia, joilla kotimaista kalaa saadaan ruokapöytään ammattilaisten tuomana ja mieluimmin norppaturvallisilla kalastusvälineillä pyydystettynä.               
                 
Tämän lisäksi jatkamme lasten ja nuorten kanssa tehtävää positiivista valistustyötä saimaannorpan ja Saimaan puolesta mm. vuosittain järjestettävän Suuren Norppaillan muodossa.   
        
Saimaan Norppaklubi ry, hallitus

 

 

Lexa (oik.) ja Risto kertovat nuorisolle saimaannorppa-tarinoita Lappeenrannan Urheilukalastajien ja Norppaklubin rakentamassa näyttelyteltassa.

 

Taustalla Metsähallituksen norppamateriaalia.

 

Keskustelupalsta on avattu

Uusi Keskustelupalsta on nyt avattu. Yhdistyksen jäsenet voivat rekisteröityä ja avata keskusteluja palstan kautta. Palstaa voi lukea kuka hyvänsä sivuilla kävijä.

 

Kun rekisteröidytte keskustelupalstalle, täytyy sähköpostiosoitteesta tai käyttäjätunnuksesta selvitä kuka olet. Voit myös laittaa yhteystietosi osoitteeseen info@saimaannorppaklubi.fi jos sähköpostistasi ei selviä kuka olet. Rekisteröitymisen hyväksyy keskustelupalstan ylläpitäjä ja saat sähköpostiisi tiedon kun sinut on hyväksytty palstan jäseneksi.

 

Palstalle toivottavia juttuja ovat mm. norppahavainnot Saimaalla.

 

Saimaannorpan jäljillä Ruokolahdella